BELASTINGEN

Belastingvoordelen voor ondernemers

Created with Sketch.

·       Zelfstandigenaftrek en startersaftrek 

·       MKB-winstvrijstelling 

·       Investeringsaftrek 

Hoeveel moet ik reserveren voor de Belastingdienst?

Created with Sketch.

Vuistregel is dat je 1/3e deel van je inkomsten reserveert voor de  inkomstenbelasting. Je zit dat altijd goed. Na afronden van een belastingaangifte over een boekjaar kun je zien wat er teveel gereserveerd is.

Hoeveel voordeel levert het ondernemerschap mij op?

Created with Sketch.

Deze vraag is het beste te beantwoorden aan de hand van een voorbeeld:

Wanneer is er sprake van een investering?

Created with Sketch.

Een investering is een aanschaf van een bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld een computer) van tenminste EUR 450,00 exclusief BTW (inclusief 21% BTW is dat EUR 544,50). De kosten van investeringen kunnen niet in 1 jaar als kosten worden afgetrokken, maar moeten worden afgeschreven (maximaal 20% van de aanschafkosten per jaar). Dit betekent kort gezegd, dat de aftrek van kosten van de investering over 5 jaar wordt uitgesmeerd. 

Investeringsaftrek

Created with Sketch.

Investeer je in een jaar voor totaal meer dan EUR 2.400, dan kom je in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit geeft een extra belastingvoordeel van maximaal 28% van het totale investeringsbedrag. 

BTW

Created with Sketch.

Een gastouder is vrijgesteld van BTW. Je hoeft dus geen BTW af te dragen over de inkomsten, maar kunt ook geen BTW terugvragen van de kosten die je maakt of investeringen die je doet. 

Het komt vaak voor dat bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel een signaal naar de Belastingdienst gaat, waardoor je een BTW nummer krijgt en er wordt gevraagd om periodiek aangifte Omzetbelasting (BTW) te doen. Als je enige bedrijfsactiviteit bestaat uit gastouderschap, dan kun je de Belastingdienst vragen om het BTW nummer af te voeren. 

Urencriterium

Created with Sketch.

Je moet voldoende tijd besteden aan de werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar. (Let op: voor 2021 geldt een versoepeling voor het urencriterium vanwege Corona!).  Hier vallen de uren onder die je werkt als gastouder, maar ook de uren voor de administratie, het wassen/poetsen van de opvang en de spullen en het halen van de boodschappen bedoeld voor de opvang. 

Versoepeling urencriterium vanwege Corona voor 2021

Created with Sketch.

Als je door de coronacrisis niet aan de 1.225 uren komt, mag je ervan uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat in werkelijkheid niet hebt gehaald. Deze uitzondering geldt over de volgende periodes: 1 maart tot 1 oktober 2020 en 1 januari tot 1 juli 

2021. Met deze uitzondering voorkomt de overheid dat je door de coronacrisis geen recht meer 

hebt op aftrek. De versoepeling van het urencriterium geldt niet voor het laatste kwartaal van 

2020. Voor het laatste kwartaal ga je uit van het werkelijke aantal uren dat je gewerkt hebt.